image not found

Phát minh lớn: Tìm thấy loại hạt huyền thoại

20-04-2012

Sau hàng thập kỷ tìm kiếm, cuối cùng các nhà vật lý cũng tin rằng họ đã tạo ra thành công hạt Majorana fermion huyền thoại.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1278 của 1306 trang (13056 bài)Đầu<...12761277127812791280...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ