Rượu rắn Việt Nam vào danh sách đồ uống kỳ dị trên thế giới

06-01-2019

Danh sách đồ uống khác thường còn có nước tiểu bò đóng chai ở Ấn Độ hay nước thạch nhau thai lợn của người Nhật.

Rượu rắn Việt Nam vào danh sách đồ uống kỳ dị trên thế giới

Theo Việt hóa: Kiều Dương -VnExpress Nguồn: pokies.net.au

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ