Điểm tin Kỷ lục: New York City steam systems (Mỹ): Độc đáo với hệ thống hơi nước thương mại lớn nhất trên thế giới

02-10-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Con Edison's Steam Operations là một hệ thống sưởi ấm cấp quận lấy hơi nước được sản xuất bởi các trạm tạo hơi nước nằm dưới các đường phố của Manhattan để sưởi ấm và làm mát các tòa nhà và doanh nghiệp ở Manhattan.

Hệ thống hơi nước của thành phố New York (Tên tiếng anh: The New York City steam systems) bao gồm hoạt động hơi nước của Con Edison và các hệ thống hơi nước nhỏ hơn khác cung cấp hơi nước cho đại học New York và đại học Columbia. Nhiều tòa nhà riêng lẻ ở New York có hệ thống hơi nước riêng.

Con Edison's Steam Operations là một hệ thống sưởi ấm cấp quận lấy hơi nước được sản xuất bởi các trạm tạo hơi nước nằm dưới các đường phố của Manhattan để sưởi ấm và làm mát các tòa nhà và doanh nghiệp ở Manhattan. Một số doanh nghiệp và cơ sở ở New York cũng sử dụng hơi nước để làm sạch và khử trùng.

Công ty hơi nước New York bắt đầu cung cấp dịch vụ ở khu vực phía dưới Manhattan vào ngày 3 tháng 3 năm 1882. Ngày nay, công ty Hợp nhất Edison vận hành hệ thống hơi nước thương mại lớn nhất trên thế giới (lớn hơn chín hệ thống tiếp theo cộng lại).

Tổ chức bên trong Con Edison chịu trách nhiệm vận hành hệ thống, được gọi là Steam Operations, cung cấp dịch vụ hơi nước cho hơn 1.700 khách hàng thương mại và dân cư ở Manhattan từ Battery Park đến khu phố 96th Street ở phía tây và 89th Street ở phía đông Manhattan.

Khoảng 24 tỷ pound (11.000.000 tấn) hơi nước chảy qua hệ thống mỗi năm.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ