Lần đầu tiên được xuất bản tại Việt Nam “Niên giám Quốc hội – Chính phủ khóa XIII và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016”

30-10-2013

(Kỷ lục Vietkings)Lần đầu tiên có một cuốn Niên giám tập hợp giới thiệu và hệ thống đầy đủ các thông tin về Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp...


  1. Lần đầu tiên nước ta tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào cùng một ngày và đây cũng là lần đầu tiên Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng biên so��n cuốn Niên giám Quốc hội – Chính phủ khóa XIII và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016.
  2. Niên giám được xuất bản 5 năm/1 lần, quyển Niên giám dày trên 1.800 trang có giá trị sử dụng trong một thời gian dài của nhiệm kỳ 2011-2016. Đây là cuốn Niên Giám tra cứu thông tin không thể thiếu đối với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trên toàn quốc.
  3. Đây là lần đầu tiên có một cuốn Niên giám tập hợp giới thiệu và hệ thống đầy đủ các thông tin về Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp, các cuốn sách xuất bản trước đây chỉ giới thiệu một phần, giới thiệu không đầy đủ và thông tin rất hạn chế khi độc giả cần tìm kiếm, tra cứu.
  4. Niên giám không những giúp cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền, ban ngành đoàn thể thuận tiện trong việc trao đổi, liên hệ công tác với nhau mà còn giúp cho cộng đồng doanh nghiệp, người dân thuận tiện trong việc liên hệ, giao dịch với các cơ quan thuộc Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân, Ủy ban nhân dân, cơ quan quản lý nhà nước.
  5. Toàn bộ thông tin trong Niên giám được hệ thống một cách đầy đủ nhất, rất tiện ích giúp độc giả tìm kiếm thông tin về Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân mà hầu như các ấn phẩm, các website hiện nay không thể hệ thống một cách đầy đủ.
  6. Niên giám là một công cụ quan trọng giúp cho các tổ chức kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước có được địa chỉ, điện thoại để liên lạc đến các cơ quan tổ chức hành chính Việt Nam trên toàn quốc.
  7. "Niên giám Quốc hội – Chính phủ khóa XIII và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016” sẽ cung cấp thông tin (tên, địa chỉ danh bạ, điện thoại cơ quan, điện thoại di động được phép công bố) của:
   • 500 đại biểu, Ủy ban, Hội đồng Quốc hội;
   • 1.500 thông tin danh bạ của Chính phủ bao gồm Thủ tướng, các phó Thủ tướng, các Bộ trưởng, Thứ Trưởng các bộ, Cơ quan, Tổng cục, Cục, Vụ, Viện thuộc chính phủ nhiệm kỳ 2011 – 2016.
   • Trên 3.000 đại biểu cấp tỉnh - thành phố của nước Việt Nam.
   • Trên 12.000 đại diện cấp Thành phố, Quận, Huyện, Thị xã thuộc Tỉnh.
   • 32.000 đại biểu, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường xã thuộc 63 tỉnh, thành trên cả nước Việt Nam
     Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
     Pepsi
     Tổ chức Kỷ lục Châu Á
     Viện Top Thế giới
     Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
     Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ