[The First of World] Những cái đầu tiên của Internet - Tên miền đầu tiên của thế giới

08-08-2020

(Firstvietnam.vn) Dưới đây là những thông tin thú vị về tên miền đầu tiên của thế giới Internet

Tên miền đầu tiên này được mua để sử dụng cho trang web Symbolics.com, hiện nay trang web này vẫn còn có thể truy cập mặc dù có hầu như chỉ có trang chủ và hiển thị một số thông tin cơ bản.

Theo CNNMoney, tên miền đầu tiên đó được mua lại bởi một công ty có cùng tên - Symbolics vào ngày 15 tháng 3 năm 1985. Đây là công ty nổi tiếng cho việc phát triển một ngôn ngữ máy tính được gọi là "Lisp", tuy nhiên, công ty này đã nộp đơn xin phá sản vào năm 1993.

Trong năm 2009, Symbolics bán tên miền cho công ty XF.com, dành tiền đầu tư cho một mục đích bí mật, và di chuyển trang web của mình sang địa chỉ thay thế symbolics-dks.com.

Được biết, XF.com đã đầu tư để giữ cho trang web này luôn tồn tại, giám đốc điều hành Aron Meystedt, người chủ mới của địa chỉ ".com" đầu tiên này nói rằng Symbolics.com vẫn nhận được vài trăm đến một vài ngàn du khách truy cập mỗi ngày.

 


Theo Genk

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ