image not found

100 mùa xuân trên mái tóc bạc phơ…

01-02-2018

Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc Việt Nam vừa phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và Phát huy Âm nhạc Dân tộc tổ chức lễ mừng Đại thọ 100 tuổi cho nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo... Mọi người hết sức bất ngờ khi biết ở vào tuổi “bách niên” nhạc sư vẫn đều đặn dạy âm nhạc cổ truyền trên... internet.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 5 của 61 trang (608 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ