image not found

Điểm tin Kỷ lục: Queshuachaca (Peru): Cây cầu treo bằng cỏ duy nhất trên thế giới

28-10-2020

Một số nhóm gia đình đã chuẩn bị một số dây cỏ để tạo thành dây cáp tại nơi cầu được xây, trong khi đó những nhóm khác chuẩn bị thảm để lát sàn, và việc tái thiết là một nỗ lực chung.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 6 của 105 trang (1050 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ