image not found

Chính thức ra mắt website của "Viện Nghiên cứu và ứng dụng Mật Mã Vũ Trụ"

07-08-2020

(Kyluc.vn) – Viện nghiên cứu và ứng dụng Mật mã Vũ Trụ (gọi tắt là Viện Mật mã Vũ Trụ) là đơn vị trực thuộc Trung Ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, có vai trò, nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản về các nguyên lý vũ trụ, nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu triển khai về các ứng dụng thiết thực trong khoa học và đời sống của các nguyên lý vũ trụ và sự phát triển toàn thể.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 854 trang (8533 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ