10 chiếc dù đắt giá nhất thế giới

07-04-2017

Theo thống kê của LP, Swaine Adeney Brigg Men Malacca Umbrella là chiếc dù (ô) đắt giá nhất thế giới. Giá của cây dù này lên tới 1.270 USD (tương đương 28,75 triệu đồng).

1. Swaine Adeney Brigg Men Malacca Umbrella - giá: 1.270 USD (tương đương 28,75 triệu đồng).

 
1. Swaine Adeney Brigg Men Malacca - giá: 1.270 USD (tương đương 28,75 triệu đồng).

 

2. Burberry Nubuck Ostrick Handle Umbrella - giá: 850 USD (tương đương 19,24 triệu đồng).

 
2. Burberry Nubuck Ostrick Handle - giá: 850 USD (tương đương 19,24 triệu đồng).
 

3. Swaine Adeney Brigg Men Umbrella - giá: 760 USD (tương đương 17,21 triệu đồng).

 
3. Swaine Adeney Brigg Men - giá: 760 USD (tương đương 17,21 triệu đồng).
 

4. Mario Talarico Horn Eagle Umbrella - giá: 650 USD (tương đương 14,72 triệu đồng).

 
4. Mario Talarico Horn Eagle - giá: 650 USD (tương đương 14,72 triệu đồng).
 

5. Alexander McQueen Skull Handle Umbrella - giá: 565 USD (tương đương 11,79 triệu đồng).

 
5. Alexander McQueen Skull Handle - giá: 565 USD (tương đương 11,79 triệu đồng).
 

6. Maglia Francesco Cherry Wood Umbrellas - giá: 495 USD (tương đương 11,21 triệu đồng).

 
6. Maglia Francesco Cherry Wood - giá: 495 USD (tương đương 11,21 triệu đồng).

 

7. Hermes Pluie de H Folding Umbrella - giá: 485 USD (tương đương 10,98 triệu đồng).

 
7. Hermes Pluie de H Folding - giá: 485 USD (tương đương 10,98 triệu đồng).
 

8. Maglia Francesco Black Watch Sports Umbrella - giá: 450 USD (tương đương 10,19 triệu đồng).

 
8. Maglia Francesco Black Watch Sports - giá: 450 USD (tương đương 10,19 triệu đồng).
 

9. IL Marchesato Pure Silk & Swarovski Umbrella - giá: 385 USD (tương đương 8,72 triệu đồng).

 
9. IL Marchesato Pure Silk & Swarovski - giá: 385 USD (tương đương 8,72 triệu đồng).
 

10. Pasotti Italian Umbrella with Swarovski Crystals - giá: 360 USD (tương đương 8,15 triệu đồng).

 
10. Pasotti Italian Umbrella with Swarovski Crystals - giá: 360 USD (tương đương 8,15 triệu đồng).
 

Theo Ngọc Hoan - Khoa học phát triển (LB)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ