10 loại nước suối đắt đỏ nhất thế giới

27-02-2017

Tờ SIW vừa thống kê ra top 10 loại nước suối đắt giá nhất thế giới. Đứng đầu danh sách này là Acqua Di Cristallo Tributo A Modigliani có giá 60.000 USD (tương đương 1,366 tỷ đồng).

 

 

1. Acqua Di Cristallo Tributo A Modigliani - giá 60.000 USD/750ml (tương đương 1,366 tỷ đồng).
 

 

2. Kona Nigari Water - giá 402 USD/750ml (tương đương 9,15 triệu đồng).

 

 

3. Fillico - giá 219 USD/750ml (tương đương 4,98 triệu đồng).

 

4. Bling H20 - giá 40 USD/750ml (tương đương 910.440 đồng).

 

5. Veen - giá 23 USD/750ml (tương đương 523.480 đồng).

 

6. 10 Thousand BC - giá 14 USD/750ml (tương đương 318.640 đồng).

 

7. AquaDeco - giá 12 USD/750ml (tương đương 273.120 đồng).

 

8. Lauquen Artes Mineral Water - giá 6 USD/750ml (tương đương 136.560 đồng).

 

9. Tasmanian Rain - giá 5 USD/750ml (tương đương 113.800 đồng).

 

10. Fine - giá 5 USD/750ml (tương đương 113.800 đồng).


Theo SIW/ khoahocphattrien.vn

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
VQG Phong Nha
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ