10 sa mạc có diện tích lớn nhất thế giới

06-04-2017

Theo thống kê của Wikipedia, Nam Cực chính là sa mạc có diện tích lớn nhất thế giới. Tổng diện tích của nó lên tới 14 triệu km2.

1. Nam Cực - Nam Cực. Diện tích: 14 triệu km2.
 
1. Nam Cực - Nam Cực. Diện tích: 14 triệu km2.
 

2. Bắc cực - Alaska, Canada, Greenland, Iceland, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan và Nga. Diện tích: 13,985 triệu km2.

 

2. Bắc Cực - Alaska, Canada, Greenland, Iceland, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan và Nga. Diện tích: 13,985 triệu km2.

 

3. Sa mạc Sahara - Algeria, Chad, Ai Cập, Eritrea, Libya, Mali, Mauritania, Ma-rốc, Niger, Sudan, Tunisia và Tây Sahara. Diện tích: 9 triệu km2.

 
3. Sa mạc Sahara - Algeria, Chad, Ai Cập, Eritrea, Libya, Mali, Mauritania, Ma-rốc, Niger, Sudan, Tunisia và Tây Sahara. Diện tích: 9 triệu km2.
 

4. Sa mạc Arabian - Iraq, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, Ả-rập Xê-út, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất và Yemen. Diện tích: 2.33 triệu km2.

 
4. Sa mạc Arabian - Iraq, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, Ả-rập Xê-út, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất và Yemen. Diện tích: 2.33 triệu km2.
 

5. Sa mạc Gobi - Mông Cổ. Diện tích: 1 triệu km2.

 
5. Sa mạc Gobi - Mông Cổ. Diện tích: 1 triệu km2.
 

6. Sa mạc Kalahari - Angola, Botswana, Namibia và Nam Phi. Diện tích: 900.000 km2.

 
6. Sa mạc Kalahari - Angola, Botswana, Namibia và Nam Phi. Diện tích: 900.000 km2.
 

7. Sa mạc Great Victoria - châu Úc. Diện tích: 647.000 km2.

 
7. Sa mạc Great Victoria - châu Úc. Diện tích: 647.000 km2.
 

8. Sa mạc Patagonian - Argentina và Chile. Diện tích: 620.000 km2.

 
8. Sa mạc Patagonian - Argentina và Chile. Diện tích: 620.000 km2.
 

9. Sa mạc Syria - Syria, Jordan, Ả Rập Xê-út và Iraq. Diện tích: 520.000 km2.

 
9. Sa mạc Syria - Syria, Jordan, Ả Rập Xê-út và Iraq. Diện tích: 520.000 km2.
 

10. Sa mạc lớn - Mỹ. Diện tích: 492.000 km2.

 
10. Sa mạc lớn - Mỹ. Diện tích: 492.000 km2.
 

Theo Lương Ngọc - Khoa học phát triển (Wikipedia)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ