10 sản phẩm làm từ ngọc trai đắt giá nhất mọi thời đại

12-04-2017

Theo thống kê của TT, Beauty of Ocean Pearl chính là sản phẩm làm từ ngọc trai đắt nhất thế giới. Giá của nó lên tới 139 triệu USD.

1. Beauty of Ocean Pearl - giá: 139 triệu USD.
 
1. Beauty of Ocean Pearl - giá: 139 triệu USD.
 

2. La Peregrina Pearl - giá: 11,8 triệu USD.

 
2. La Peregrina Pearl - giá: 11,8 triệu USD.
 
 
3. The Baroda Pearl Necklace - giá: 7,1 triệu USD.
 
3. The Baroda Pearl Necklace - giá: 7,1 triệu USD.
 

4. Cowdray Pearls - giá: 5,3 triệu USD.

 
4. Cowdray Pearls - giá: 5,3 triệu USD.
 

5. The Big Pink Pearl - giá: 4,7 triệu USD.

 
5. The Big Pink Pearl - giá: 4,7 triệu USD.
 

6. Double Strand Necklace - giá: 3,7 triệu USD.

 
6. Double Strand Necklace - giá: 3,7 triệu USD.
 

7. The Pearl of Lao Tzu - giá: 3,5 triệu USD.

 
7. The Pearl of Lao Tzu - giá: 3,5 triệu USD.
 

8. Five Strand Natural Pearls - giá: 1,7 triệu USD.

 
8. Five Strand Natural Pearls - giá: 1,7 triệu USD.
 

9. Marie Antoinette-Barbara Hutton single strand - giá: 1,6 triệu USD.

 
9. Marie Antoinette-Barbara Hutton single strand - giá: 1,6 triệu USD.
 
 

10. Three Strand Natural Pearl Necklace - giá: 1,4 triệu USD.

 
10. Three Strand Natural Pearl Necklace - giá: 1,4 triệu USD.

Theo Ngọc Hoan - Khoa học phát triển (TT)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ