18 quốc gia, vùng lãnh thổ có nhiều triệu phú nhất thế giới

20-04-2017

Mỹ xếp vị trí số 1 với 13,6 triệu người trưởng thành là triệu phú, chiếm 41% tổng số triệu phú trên thế giới và bằng 8 quốc gia trung bình cộng lại.

18 quốc gia, vùng lãnh thổ có nhiều triệu phú nhất thế giới

 

Theo báo cáo của Credit Suisse về tài sản của người giàu, hiện nay có gần 33 triệu người trên toàn cầu đang sở hữu tài sản trên 1 triệu USD. Trong đó, Mỹ xếp vị trí số 1 với 13,6 triệu người trưởng thành là triệu phú, chiếm 41% tổng số triệu phú trên thế giới và bằng 8 quốc gia trung bình cộng lại.

18 quốc gia, vùng lãnh thổ có nhiều triệu phú nhất thế giới - Ảnh 1.

Trong khi đó, Thụy Sỹ là quốc gia có tỷ lệ triệu phú trên dân số trưởng thành cao nhất: Gần 12% số người trưởng thành của quốc gia này là triệu phú; hay nói cách khác, cứ 8,6 người thì có 1 người là triệu phú ở Thụy Điển.

Dưới đây là danh sách 18 quốc gia, vùng lãnh thổ có nhiều triệu phú nhất thế giới do Business Insider xếp hạng dựa trên số liệu từ báo cáo thường niên của Credit Suisse.

1. Hoa Kỳ

18 quốc gia, vùng lãnh thổ có nhiều triệu phú nhất thế giới - Ảnh 2.

Số lượng triệu phú: 13.554.000

Dân số trưởng thành: 245,97 triệu người

Tài sản trung bình một người trưởng thành sở hữu: 44.977 USD

2. Nhật Bản

18 quốc gia, vùng lãnh thổ có nhiều triệu phú nhất thế giới - Ảnh 3.

Số lượng triệu phú: 2.826.000

Dân số trưởng thành: 104,22 triệu người

Tài sản trung bình một người trưởng thành sở hữu: 120.493 USD

3. Anh

18 quốc gia, vùng lãnh thổ có nhiều triệu phú nhất thế giới - Ảnh 4.

Số lượng triệu phú: 2.225.000

Dân số trưởng thành: 48,99 triệu người

Tài sản trung bình một người trưởng thành sở hữu: 107.865 USD

4. Đức

18 quốc gia, vùng lãnh thổ có nhiều triệu phú nhất thế giới - Ảnh 5.

Số lượng triệu phú: 1.637.000

Dân số trưởng thành: 67,07 triệu người

Tài sản trung bình một người trưởng thành sở hữu: 42.833 USD

5. Pháp

18 quốc gia, vùng lãnh thổ có nhiều triệu phú nhất thế giới - Ảnh 6.

Số lượng triệu phú: 1.617.000

Dân số trưởng thành: 48,66 triệu người

Tài sản trung bình một người trưởng thành sở hữu: 99.923 USD

6. Trung Quốc

18 quốc gia, vùng lãnh thổ có nhiều triệu phú nhất thế giới - Ảnh 7.

Số lượng triệu phú: 1.590.000

Dân số trưởng thành: 1,023 tỷ người

Tài sản trung bình một người trưởng thành sở hữu: 4.885 USD

7. Italy

18 quốc gia, vùng lãnh thổ có nhiều triệu phú nhất thế giới - Ảnh 8.

Số lượng triệu phú: 1.132.000

Dân số trưởng thành: 49,3 triệu người

Tài sản trung bình một người trưởng thành sở hữu: 104.105 USD

8. Canada

18 quốc gia, vùng lãnh thổ có nhiều triệu phú nhất thế giới - Ảnh 9.

Số lượng triệu phú: 1.117.000

Dân số trưởng thành: 28 triệu người

Tài sản trung bình một người trưởng thành sở hữu: 96.664 USD

9. Australia

18 quốc gia, vùng lãnh thổ có nhiều triệu phú nhất thế giới - Ảnh 10.

Số lượng triệu phú: 1.060.000

Dân số trưởng thành: 17,12 triệu người

Tài sản trung bình một người trưởng thành sở hữu: 162.815 USD

10. Thụy Sĩ

18 quốc gia, vùng lãnh thổ có nhiều triệu phú nhất thế giới - Ảnh 11.

Số lượng triệu phú: 716.000

Dân số trưởng thành: 6,19 triệu người

Tài sản trung bình một người trưởng thành sở hữu: 244.002 USD

11. Hàn Quốc

18 quốc gia, vùng lãnh thổ có nhiều triệu phú nhất thế giới - Ảnh 12.

Số lượng triệu phú: 679.000

Dân số trưởng thành: 39,26 triệu người

Tài sản trung bình một người trưởng thành sở hữu: 64.636 USD

12. Tây Ban Nha

18 quốc gia, vùng lãnh thổ có nhiều triệu phú nhất thế giới - Ảnh 13.

Số lượng triệu phú: 386.000

Dân số trưởng thành: 37,79 triệu người

Tài sản trung bình một người trưởng thành sở hữu: 56.500 USD

13. Đài Loan

18 quốc gia, vùng lãnh thổ có nhiều triệu phú nhất thế giới - Ảnh 14.

Số lượng triệu phú: 356.000

Dân số trưởng thành: 18,51 triệu người

Tài sản trung bình một người trưởng thành sở hữu: 63.134 USD

14. Bỉ

18 quốc gia, vùng lãnh thổ có nhiều triệu phú nhất thế giới - Ảnh 15.

Số lượng triệu phú: 307.000

Dân số trưởng thành: 8,47 triệu người

Tài sản trung bình một người trưởng thành sở hữu: 154.815 USD

15. Hà Lan

18 quốc gia, vùng lãnh thổ có nhiều triệu phú nhất thế giới - Ảnh 16.

Số lượng triệu phú: 287.000

Dân số trưởng thành: 13,08 triệu người

Tài sản trung bình một người trưởng thành sở hữu: 81,118 USD

16. Thụy Điển

18 quốc gia, vùng lãnh thổ có nhiều triệu phú nhất thế giới - Ảnh 17.

Số lượng triệu phú: 285.000

Dân số trưởng thành: 7,41 triệu người

Tài sản trung bình một người trưởng thành sở hữu: 39.692 USD

17. Đan Mạch

18 quốc gia, vùng lãnh thổ có nhiều triệu phú nhất thế giới - Ảnh 18.

Số lượng triệu phú: 240.000

Dân số trưởng thành: 4,24 triệu người

Tài sản trung bình một người trưởng thành sở hữu: 52.279 USD

18. Áo

18 quốc gia, vùng lãnh thổ có nhiều triệu phú nhất thế giới - Ảnh 19.

Số lượng triệu phú: 217.000

Dân số trưởng thành: 6,84 triệu người

Tài sản trung bình một người trưởng thành sở hữu: 52.519 USD


Theo Khánh Ly - Theo Trí Thức Trẻ/BI

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
VQG Phong Nha
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ