Campuchia triển khai thử nghiệm hệ thống giám sát kinh tế vĩ mô

03-08-2021

(kyluc.vn – IndochinaKings.org) Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) và Phòng Nghiên cứu Kinh tế và Hợp tác Khu vực của ADB đã triển khai thử nghiệm Hệ thống Cơ sở dữ liệu Giám sát Kinh tế Vĩ mô (MSDS) để đảm bảo các báo cáo kịp thời về tình trạng kinh tế vĩ mô và tài chính.

Được hỗ trợ bởi Quỹ Hỗ trợ Đầu tư Khí hậu của Chính phủ Nhật Bản, MSDS là một cơ sở dữ liệu hỗ trợ web cung cấp các chỉ số và báo cáo kịp thời về các điều kiện kinh tế vĩ mô và tài chính của Campuchia.

Cơ sở dữ liệu sẽ là một công cụ quan trọng giúp dễ dàng phân tích và giám sát tiến trình của khu vực kinh tế v�� mô và tài chính, hỗ trợ việc hoạch định các chính sách chiến lược nhằm đảm bảo ổn định giá cả và tăng trưởng kinh tế bền vững.

Ngoài việc nêu bật sự phát triển của 70 chỉ số chính, cơ sở dữ liệu trực tuyến mới còn cung cấp thông tin và dữ liệu quan trọng khác như biểu đồ tóm tắt, đồ thị và dữ liệu của các phân đoạn kinh tế vĩ mô được chia thành 300 loại được biên soạn theo thời gian.

Việc ra mắt thử nghiệm cơ sở dữ liệu này là một bước khác trong quá trình phổ biến thông tin chất lượng cao, hiệu quả và kịp thời phù hợp với sứ mệnh của NBC.

Theo Tổ chức Kỷ lục Đông Dương (IndochinaKings.org)


Mihan - VIETKINGS - Kyluc.vn

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ