Top 10 loại son môi đắt nhất thế giới

04-04-2017

Theo thống kê của LP, H. Couture Beauty Diamond chính là thỏi son môi đắt giá nhất thế giới. Giá của nó lên tới 14 triệu USD (tương đương 318,080 tỷ đồng).

1. H. Couture Beauty Diamond - giá: 14 triệu USD (tương đương 318,080 tỷ đồng).

1. H. Couture Beauty Diamond - giá: 14 triệu USD (tương đương 318,080 tỷ đồng).

 

2. Guerlain KissKiss Gold and Diamonds - giá: 62.000 USD (tương đương 1,409 tỷ đồng).

2. Guerlain KissKiss Gold and Diamonds - giá: 62.000 USD (tương đương 1,409 tỷ đồng).
 

3. Sisley Hydrating Long Lasting - giá: 60 USD (tương đương 1,36 triệu đồng).

3. Sisley Hydrating Long Lasting - giá: 60 USD (tương đương 1,36 triệu đồng).
 

4. La Prairie Cellular Luxe - giá: 55 USD (tương đương 1,25 triệu đồng).

4. La Prairie Cellular Luxe - giá: 55 USD (tương đương 1,25 triệu đồng).
 

5. Guerlain Rouge G Jewel Lipstick Compact - giá: 51 USD (tương đương 1,16 triệu đồng).

5. Guerlain Rouge G Jewel Lipstick Compact - giá: 51 USD (tương đương 1,16 triệu đồng).
 

6. Kanebo Sensai Intense Lasting - giá: 40 USD (tương đương 908.800 đồng).

6. Kanebo Sensai Intense Lasting - giá: 40 USD (tương đương 908.800 đồng).
 

7. Givenchy Le Rouge Rose Dressing - giá: 36 USD (tương đương 817.920 đồng).

7. Givenchy Le Rouge Rose Dressing - giá: 36 USD (tương đương 817.920 đồng).
 

=8. Christian Dior Rouge No. 999 - giá: 34 USD (tương đương 772.480 đồng).

8. Christian Dior Rouge No. 999 - giá: 34 USD (tương đương 772.480 đồng).
 

=8. Dolce & Gabbana Monica Voluptuous - giá: 34 USD (tương đương 772.480 đồng).

9. Dolce & Gabbana Monica Voluptuous - giá: 34 USD (tương đương 772.480 đồng).
 

10. Estee Lauder Pure Color Envy Sculpting - giá: 30 USD (tương đương 681.600 đồng).

10. Estee Lauder Pure Color Envy Sculpting - giá: 30 USD (tương đương 681.600 đồng).

Theo Ngọc Hoan - Khoa học phát triển (LP)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
VQG Phong Nha
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ