Chạm khắc hình ảnh độc đáo trên xà bông

22-01-2014

Một kỷ lục chạm khắc từ Ấn Độ

K.V.S.S.Prasad (sinh ngày 24/6/1960) tại Pithapuram, Andhra Pradesh, đã tạo nên tổng cộng 200 tác phẩm điêu khắc trên xà bông với nhiều hình ảnh khác nhau ở 2 mặt. Ông đã điêu khắc hình ánh của thánh Meerabai trên một mặt và mặt kia là thần Krishna.

Thông tin từ Tổ chức Kỷ lục Ấn Độ
Thái Duy dịch
Cẩm nang Thông tin Kỷ lục
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ