image not found

Danh sách những cấm đoán lạ lùng tại thành phố Venice của Italy

29-07-2019

Venice đã đưa một số điều lạ lùng khác vào danh sách những hành vi vi phạm pháp luật nhằm hạn chế tác động tiêu cực của những khách du lịch vô ý thức và hiện tượng du lịch quá tải.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 4 của 658 trang (6574 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ