image not found

Chiếc chum vàng hóa đá và câu chuyện ly kỳ về 10 người con trai

23-06-2019

Người xưa vẫn truyền tai nhau rằng, trên ngọn núi cao đó có một chiếc chum rất lớn, rất thiêng. Tương truyền nếu gia đình nào sinh được 10 người con trai thì có thể lên đỉnh núi khiêng chiếc chum đó về nhà và điều bất ngờ sẽ xảy ra….

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 2 của 41 trang (409 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ