image not found

Đời sống dễ dàng hơn nhờ những phát minh này

21-01-2018

Chi giả thông minh cho người khuyết tật, trang sức phát hiện chất gây dị ứng, robot quản gia... là những phát minh ấn tượng, phục vụ thiết thực cho đời sống con người.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 1 của 46 trang (452 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ