image not found

Những sáng chế thay đổi thế giới của người trẻ dưới 20 tuổi

27-09-2020

Dù còn rất trẻ và thậm chí chưa 20 tuổi, nhưng những nhà sáng chế nhí vẫn có thể thay đổi thế giới bằng các sáng tạo của mình.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 117 trang (1165 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ