image not found

Điểm tin Kỷ lục: Thử nghiệm hộ chiếu miễn dịch số đầu tiên trên thế giới

18-06-2020

Một hộ chiếu miễn dịch số sẽ thu thập dữ liệu xét nghiệm và cho phép người dùng chia sẻ tình trạng miễn dịch với bên thứ 3, như chủ lao động, thông qua mã QR.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 2 của 115 trang (1141 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ