image not found

VIETKINGS - Những Tổ nghề nổi tiếng thế giới (15): Maharishi Shushrut, ông tổ của ngành phẫu thuật Ấn Độ

16-01-2019

KYLUC.VN - Suśruta (सुश्रुत) là một bác sĩ phẫu thuật Ấn Độ cổ đại và là tác giả của cuốn sách Suśruta Saṃhitā, trong đó ông mô tả hơn 300 quy trình phẫu thuật, 120 dụng cụ phẫu thuật và phân loại phẫu thuật ở người theo tám loại. Ông sống, dạy và thực hành nghề y của mình trên bờ sông Hằng trong khu vực tương ứng với thành phố Varanasi ngày nay ở Bắc Ấn Độ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 2 của 12 trang (115 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ