image not found

Ai là người mở hiệu ảnh đầu tiên của người Việt?

27-01-2016

Đặng Huy Trứ được xem là ông tổ nghề nhiếp ảnh Việt Nam với việc mở hiệu ảnh Cảm Hiếu Đường tại phố Thanh Hà, Hà Nội năm 1869.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 6 của 12 trang (115 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ