[Hành trình Việt Nam Sản phẩm Việt Nam - The Best Of Vietnam] Đề cử 218 Sản phẩm Vang Thăng Long

16-07-2019

(BESTVIETNAM – VIETKINGS) ông ty cổ phần Vang Thăng Long, tiền thân là Xí nghiệp nước giải khát Thăng Long, trực thuộc công ty Rượu bia Hà Nội. Ở thời bao cấp, rượu vang Thăng Long nổi lên là thương hiệu mạnh, gần như bao trọn thị phần miền Bắc.

 

 
Công ty Cổ phần Vang Thăng Long tiền thân là xí nghiệp nước giải khát Thăng Long ra đời ngày 24 tháng 3 năm 1989 trực thuộc công ty Rượu bia Hà Nội.
Ngày 16 tháng 8 năm 1993 đổi tên thành Công ty Rượu nước giải khát Thăng Long.

 

Năm 2001 thực hiện chủ trương cổ phần hóa của Nhà nước, công ty chuyển thành Công ty Cổ phần Thăng Long với số VĐL ban đầu 11,6 tỷ đồng
-Tháng 11/2003 Công ty tăng vốn lên 14.047.100.727 đồng

 

-Năm 2005 Công ty tăng vốn lên 18 tỷ đồng
-Ngày 14/7/2005 cổ phiếu Công ty được niêm yết và giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội
-Sở hữu Nhà nước 40%

 

-Tháng 4 năm 2009 đổi tên thành Công ty Cổ phần Vang Thăng Long

 

Các sản phẩm chính của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long : Rượu vang đỏ,  Rượu vang hoa quả, Rượu Vodka, Vang nổ…

 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG 
Địa chỉ: số 3/191 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội 
Điện thoại :043.7533428 - 043.7535299 
Email:

 

 
 

Best Việt Nam (Đề cử Tháng 07/2019)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ