[Top 100 biểu tượng quốc gia trên thế giới (2019 )-P.33] Biểu tượng Lâu đài Dublin, Ireland

08-08-2019

(#KỷLục-VietKings) Lâu đài Dublin (Tiếng Ireland: Caisleán Bhaile Átha Cliath) là một lâu đài ở Dublin, Ireland, nằm trên đường Dame Street trong khu phố cổ.Cho đến năm 1922, lâu đài là trụ sở chính của chính quyền Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland tại Ireland.

Từ thế kỷ 10, tại vị trí của lâu đài hiện nay đã có một pháo đài. Nó đã bị chinh phục trong năm 1170 bởi người Norman và mở rộng trong những năm 1204-1230. Tháp Record Tower từ năm 1226 còn được bảo tồn cho đến ngày nay. Những phần còn lại của lâu đài có nguồn gốc chủ yếu từ thế kỷ 18 và 19.

 

 

 

 

Lâu đài từng là trụ sở chính của chính quyền Vương quốc Anh, sau đó Chính phủ Anh tại Ireland dưới quyền bá tước của Ireland (1171-1541), Vương quốc Ireland (1541-1800), và Vương quốc Liên hiệp Anh và Ireland (1800-1922). Các phòng đón tiếp The State Apartments từ năm 1680-1830 vẫn còn được sử dụng vào những dịp chính thức, bao gồm các lễ nhậm chức của tổng thống của đất nước cũng như các cuộc họp của Hội đồng châu Âu, gần đây nhất trong năm 2004.

Nhà nguyện hoàng gia cổ (Chapel Royal) vào thế kỷ thứ 18, vào năm 1943 đổi tên là Nhà thờ Thiên Chúa Ba Ngôi. Bây giờ nhà nguyện được dùng như là một trung tâm văn hóa.

 
 

 


Theo Lê Minh - Theo WorldKings.org (Tổng hợp)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ