Top 100 công ty công nghệ trên thế giới (P.27) - Advantest (Nhật Bản) : Tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất điện tử và thiết bị kỹ thuật số

17-01-2021

(kyluc.vn – WorldKings.org) Advantest Corporation là nhà sản xuất hàng đầu về thiết bị kiểm tra tự động (ATE) cho ngành công nghiệp bán dẫn, sản xuất và bảo trì thiết bị truyền thông không dây, cáp quang và các sản phẩm tiêu dùng kỹ thuật số.

Advantest được thành lập tại Nhật Bản vào năm 1954 với tên gọi Takeda Riken Industry Co, Ltd. và là nhà sản xuất các dụng cụ đo lường điện tử. Công ty bắt đầu kinh doanh dụng cụ kiểm tra chất bán dẫn vào năm 1972, bắt đầu giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo vào năm 1983 và đổi tên thành Công ty cổ phần Advantest vào năm 1985. Cổ phiếu của công ty bắt đầu giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán New York vào năm 2001.

Advantest thành lập công ty con ở Bắc Mỹ, Advantest America vào năm 1982, và tại Munich vào năm 1983, để đem dịch vụ và sản phẩm của mình gần hơn với khách hàng Mỹ và Châu Âu. Công ty cũng có các công ty con ở khắp châu Á và hoạt động tại 13 quốc gia. Sau khi sáp nhập với Verigy, công ty hiện có khoảng 4.500 nhân viên trên toàn thế giới.

Năm 2002, Advantest là một trong những công ty thành viên đã thành lập Hiệp hội Thử nghiệm Chất bán dẫn (STC) – đánh dấu sự hợp tác quốc tế đầu tiên trong toàn ngành nhằm phát triển một nền tảng thử nghiệm linh hoạt, có khả năng mở rộng cao để giảm chi phí thử nghiệm.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings.org)


Mihan - Kyluc.vn (Nguồn: Liên Minh Kỷ Lục Thế Giới (worldkings.org)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ