[Top 100 Viện Nghiên cứu Khoa học nổi tiếng thế giới]-2018 - P.6 Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới, Trieste, Ý

11-10-2018

Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới, viết tắt là TWAS (World Academy of Sciences) là một tổ chức phi chính phủ quốc tế, là Viện hàn lâm khoa học cho các nước đang phát triển.

Slogan của viện: " Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới dành cho các quốc gia đang phát triển."

 

TWAS thành lập năm 1983. Trước năm 2004 nó có tên là Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới thứ ba (Third World Academy of Sciences).TWAS là thành viên liên kết khoa học của Hội đồng Khoa học Quốc tế (ICSU).

 

Một hình ảnh trong hội nghị lần thứ 27 của viện.

 

Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới được thành lập vào năm 1983 dưới sự lãnh đạo của Người được giải Nobel Vật lý năm 1979 Abdus Salam của Pakistan một nhóm các nhà khoa học đứng lên để làm một cái gì đó về tình trạng ảm đạm của các nghiên cứu khoa học ở các nước đang phát triển. TWAS sau đó được Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc lúc đó là Javier Pérez de Cuéllar chính thức công nhận năm 1985.

 

Giao diện website của viện.

 

Nhiệm vụ nhất quán của TWAS là:

  • Ghi nhận, hỗ trợ và thúc đẩy xuất sắc trong nghiên cứu khoa học ở các nước đang phát triển;
  • Đáp ứng nhu cầu của các nhà khoa học trẻ trong nước đang bị tụt hậu về khoa học và công nghệ;
  • Thúc đẩy Nam-Nam và Nam-Bắc hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới;
  • Khuyến khích nghiên cứu khoa học và chia sẻ kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề lớn đối với các nước đang phát triển.

 

Viên trao giải thưởng toán học cho một viện sĩ của viện.

 

Hội đồng nhiệm kỳ ba năm được các thành viên bầu ra, chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động hàn lâm. Ban thư ký nhỏ nằm trong khuôn viên của Trung tâm Quốc tế về Vật lý Lý thuyết Abdus Salam (ICTP - Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics) ở Trieste, Italy, giúp Hội đồng trong việc quản lý và điều phối các chương trình.


Theo Vietkings (tổng hợp) - Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings.org) - Nguồn hình internet

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
VQG Phong Nha
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ