[Top 100 Viện Nghiên cứu Khoa học nổi tiếng thế giới]-2018 - P.66 Hội đồng Khoa học Quốc tế, Paris, Pháp

10-12-2018

(#Kỷ Lục-VietKings) Hội đồng Khoa học Quốc tế (International Council for Science), được viết tắt là ICSU theo tên cũ của nóː Hội đồng Quốc tế các Liên hiệp Khoa học, là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận quốc tế cao nhất dành cho hợp tác quốc tế vì sự tiến bộ của khoa học. Các thành viên của ICSU là các cơ quan khoa học quốc gia và các liên hiệp khoa học quốc tế.

ICSU là các cơ quan khoa học quốc gia và các liên hiệp khoa học quốc tế.

 

 

 

Tính đến năm 2017, ICSU bao gồm 122 thành viên khoa học quốc gia đa ngành, liên kết, các quan sát viên, đại diện cho 142 quốc gia và 31 Liên hiệp khoa học quốc tế và có 22 tổ chức khoa học liên kết. Trụ sở ICSU đặt tại 5 rue Auguste-Vacquerie, 16e arrondissement, Paris, Pháp. Chủ tịch nhiệm kỳ 2014-2017 là Gordon McBean từ Canada. Giám đốc điều hành từ 3/2015 là Heide Hackmann. 

 

Các thành viên của Hội đồng đến từ các quốc gia khác nhau.

 

ICSU là một trong những tổ chức phi chính phủ lâu đời nhất trên thế giới, đại diện cho sự kết thừa và phát triển của hai cơ quan trước đó là Hiệp hội Quốc tế các viện Hàn lâm (IAA; 1899-1914) và Hội đồng Nghiên cứu Quốc tế (IRC; 1919-1931). IRC được nhóm lập năm 1918 tại Paris, sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, và năm 1919 Đại hội đầu tiên được tố chức tại Brussels.

 

Một hội nghị do Hội đồng tổ chức.

 

 

Nhiệm vụ của ICSU là tăng cường khoa học quốc tế vì lợi ích của xã hội. Để làm điều này, ICSU huy động kiến thức và nguồn lực của cộng đồng khoa học quốc tế.

  • Xác định và giải quyết các vấn đề lớn có tầm quan trọng đối với khoa học và xã hội.
  • Tạo thuận lợi cho sự tương tác giữa các nhà khoa học trên tất cả các môn học và từ tất cả các nước.
  • Thúc đẩy sự tham gia của tất cả các nhà khoa học, không phân biệt về chủng tộc, quốc tịch, ngôn ngữ, lập trường chính trị, hoặc giới trong nỗ lực khoa học quốc tế.
  • Cung cấp độc lập, tư vấn thẩm quyền để kích thích đối thoại mang tính xây dựng giữa các cộng đồng khoa học và các chính phủ, xã hội dân sự và khu vực tư nhân.

Các hoạt động tập trung vào ba lĩnh vực: Hợp tác nghiên cứu quốc tế, Khoa học về chính sách, và Phổ quát của khoa học.


Theo Vietkings (tổng hợp) - Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings.org) - Nguồn hình internet

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ