[Top 100 Viện Nghiên cứu Khoa học nổi tiếng thế giới]-2018 - P.92 Viện Hàn lâm Khoa học Brasil, Rio de Janeiro., Brasil

06-01-2019

(#Kỷ Lục-VietKings) Viện Hàn lâm Khoa học Brasil là viện hàn lâm quốc gia của Brasil. Viện có nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển các ngành khoa học ở Brasil.

Viện được thành lập ngày 3.5.1916 bởi 27 nhà khoa học Brasil, với tên ban đầu là "Hội Khoa học Brasil", trụ sở đặt ở thành phố Rio de Janeiro. Năm 1921, viện đổi tên thành "Viện hàn lâm Khoa học Brasil" như hiện nay. Ban đầu, Hội chỉ có 3 ban ngành: Toán học, Vật lý học, Hóa học và Sinh học. Mục tiêu chính của Hội là khuyến khích các hội viên tiếp tục công việc nghiên cứu khoa học và phổ biến khoa học cơ bản để thúc đẩy sự phát triển công nghệ Brasil.

 

Logo của viện.

 

Charles Henry Morize là chủ tịch đầu tiên của Hội. Năm 1928 Arthur Alexandre Moses lên làm chủ tịch Viện hàn lâm. Ông đã cho xuất bản lại "Tập san của Viện hàn lâm Khoa học Brasil".

 

Một buổi lễ kỷ niệm do viện tổ chức.

 

Năm 1959 chính phủ cấp tiền cho Viện mua toàn bộ tòa nhà trụ sở của Viện hiện nay. Từ cuối thập niên 1960 tới đầu thập niên 1980, Viện do hai nhà khoa học nổi tiếng Aristides Pacheco Leão và Maurício Matos Peixoto thay nhau lãnh đạo. Trong thập niên 1970, Viện đã nhận được trợ cấp tài chính quan trọng của chính phủ liên bang, giúp viện có phương tiện mở rộng những hoạt động, tham gia các chương trình khoa học quan trọng của quốc gia và quốc tế.

 

Một số thành viên của viện.

 

Hiện nay, Viện có 10 ban ngành chuyên môn:

  • Toán học
  • Vật lý học
  • Hóa học
  • Khoa học Trái đất
  • Sinh học
  • Y học
  • Khoa học Sức khỏe (Health Science)
  • Khoa học Nông nghiệp
  • Khoa học kỹ thuật (Engineering Sciences) và
  • Khoa học Nhân văn

Theo Vietkings (tổng hợp) - Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings.org) - Nguồn hình internet

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ