[WCSA 2019] Hành trình quảng bá các giá trị sáng tạo toàn cầu - Top 50 giải thưởng nổi tiếng trên thế giới (P.29) Giải thưởng về văn học Man Booker (The Man Booker Prize), Anh

07-06-2019

(#Kỷ Lục-VietKings) Giải Man Booker cho giả tưởng là giải thưởng văn học được trao cho mỗi cuốn tiểu thuyết hay nhất bằng tiếng Anh và được xuất bản ở Anh.

 

 

Giải thưởng ban đầu được gọi là Booker-McConnell Prize, sau khi công ty Booker, McConnell Ltd tài trợ cho sự kiện này vào năm 1968,  nó thường được gọi là 'Booker Prize' hoặc đơn giản là 'Booker'.

 

 

Giải thưởng được trao cho Booker Prize ban đầu là 21.000 bảng, và sau đó được nâng lên 50.000 bảng vào năm 2002 dưới sự bảo trợ của Man Group, làm cho nó trở thành một trong những giải thưởng văn chương giàu có nhất thế giới.

 

 

Theo Viện Hàn Lâm Khoa Học Toàn Cầu (Wcsa.world)

 

 


Theo Van Nguyen ( Biên dịch ) - Ky Luc Viet Nam

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ