[WCSA 2019] Hành trình quảng bá các giá trị sáng tạo toàn cầu - Top 50 giải thưởng nổi tiếng trên thế giới (P.30) Giải thưởng quốc tế về văn học Man Booker (Man Booker International Prize), Anh

08-06-2019

(#Kỷ Lục-VietKings) Giải thưởng quốc tế Man Booker là một giải thưởng quốc tế về văn học được tổ chức tại Vương Quốc Anh.

 

 

Giải thưởng quốc tế Man Booker là giải thưởng bổ sung của Giải Man Booker được thành lập vào năm 2004. Được tài trợ bởi Man Group, từ năm 2005 cho đến năm 2015, giải thưởng được trao mỗi 2 năm một lần cho tác giả thuộc bất kỳ quốc tịch nào với những tác phẩm văn học bằng tiếng Anh hoặc có những bản dịch bằng tiếng Anh.

 

 

Giải thưởng tôn vinh tác giả không ngừng sáng tạo, phát triển và đóng góp cho nền văn học tiểu thuyết của thế giới và là sự công nhận cho những người có thể viết nhiều thể loại khác nhau.

 

 

Kể từ năm 2016, giải thưởng được trao giải hằng năm cho những bản dịch sang tiếng Anh, với 50,000 bảng Anh tiền thưởng được chia đều cho người dịch và tác giả.

Theo Viện Hàn Lâm Khoa Học Toàn Cầu (Wcsa.world)

 

Theo Vân Nguyễn - Kyluc.vn (Nguồn: Viện Hàn Lâm Khoa Học Sáng Tạo Thế Giới (Wcsa.world) - Hình internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ