[WCSA.WORLD] Hành trình quảng bá các giá trị sáng tạo toàn cầu - Top 100 thư viện lớn nhất trên thế giới-2018 (P.13) Thư viện Quốc gia Pháp , Paris, Pháp.

27-01-2019

(#Kỷ Lục-VietKings) Thư viện Quốc gia Pháp bắt đầu nổi tiếng trong những năm gần đây, nhờ việc mở rộng và di chuyển tới các cơ sở mới hoàn thành vào năm 1996. Tuy nhiên, thư viện gốc - hiện nay chứa 30 triệu mặt sách đáng kinh ngạc - có từ thế kỷ 14 và thư viện hoàng gia được thành lập ở Louvre bởi vua Charles V.

 

 

Bibliothèque nationale de France là Thư viện Quốc gia Pháp, đặt tại Paris. Đây là kho lưu trữ quốc gia của tất cả được xuất bản ở Pháp và cũng có bộ sưu tập lịch sử phong phú.

 

 

Thư viện Quốc gia Pháp là dấu vết của thư viện hoàng gia được thành lập tại cung điện Louvre Palace bởi Charles V năm 1368.

 

 

Gallica, thư viện số cho người dùng trực tuyến, được thành lập vào tháng 10 năm 1997. Vào tháng 10 năm 2017, Gallica đã có trên trang web về: 4.286.000 tài liệu, 533.000 sách, 131.000 bản đồ, 96.000 bản thảo, 1.208.000 hình ảnh, 1.907. 000 báo và tạp chí, 47.800 bản nhạc, 50.000 bản ghi âm, 358.000 nhân vật.

 

 

Theo Viện Hàn Lâm Khoa Học Sáng Tạo Toàn Cầu ( Wcsa.world)


Theo Van Nguyen ( Biên dịch ) - Ky Luc Viet Nam

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ