[WCSA.WORLD] Hành trình quảng bá các giá trị sáng tạo toàn cầu - Top 100 thư viện lớn nhất trên thế giới-2018 (P.42) Thư viện Quốc gia Trung Quốc, Bắc Kinh, Trung Quốc

25-02-2019

(#Kỷ Lục-VietKings) Thư viện quốc gia của Trung Quốc hay thư viện NLC ở Bắc Kinh là thư viện quốc gia của Cộng Đồng Nhân Dân Trung Hoa. Với bộ sưu tậo hơn 35 triệu ấn bản, thư viện này là thư viện lớn nhất ở Châu Á và là một trong những thư viện lớn nhất trên thế giới. Nó lưu trữ số lượng ấn bản lớn nhất về văn học Trung Quốc và tài liệu lịch sử trên thế giới.

 

 

Tiền thân của thư viện này là thư viện hoàng gia của Peking được thành lập ngày 9 tháng 9 năm 1909 bởi chính quyền nhà Thanh. Nó đã được chính thức khai trương sau cuộc Cách mạng Tân Hợi năm 1912. Vào năm 1916, thư viện được trao cho danh hiệu là thư viện lưu ký. Tháng 7 năm 1928, tên của nó đã được thay đổi thành Thư viện Quốc gia Peiping và sau đó đổi thành Thư viện Quốc gia.

 

 

 

 

Bộ sưu tập ấn phẩm mà thư viện quốc gia Trung Quốc được xem là lớn nhất Châu Á lưu giữ hơn 3645 triệu ấn phẩm ( theo thống kê vào tháng 12 năm 2016) , và là một trong những thư viện lớn nhất trên thế giới. Nó chứa các ấn bản chính thức của Liên Hợp Quốc và các chính phủ nước ngoài và một bộ sưu tập các tài liệu bằng 115 ngôn ngữ.

 

 

Theo Viện Hàn Lâm Khoa Học Sáng Tạo Toàn Cầu ( Wcsa.world)


Theo Van Nguyen ( Biên dịch ) - Ky Luc Viet Nam

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ