[WCSA.WORLD] Hành trình quảng bá các giá trị sáng tạo toàn cầu - Top 100 thư viện lớn nhất trên thế giới-2018 (P.59) Thư viện Luật Đại học Michigan, Hoa Kỳ.

14-03-2019

(#Kỷ Lục-VietKings) Thư viện Đại học Michigan là hệ thống thư viện đại học của Đại học Michigan, có trụ sở tại Ann Arbor, Michigan, Hoa Kỳ.

 

 

Thư viện Đại học Michigan xếp hạng như thư viện lớn thứ sáu ở Hoa Kỳ. Tính đến năm 2014-15, Thư viện Đại học có hơn 12,8 triệu bản, trong khi tất cả các hệ thống thư viện khuôn viên đã tổ chức hơn 13,8 triệu bài. Thư viện còn giữ được 136.810 bản hiện thời và hơn 4.42 triệu lượt thăm viếng hàng năm.

 

 

 

 

Được thành lập vào năm 1838, Thư viện Đại học là thư viện chính của trường đại học và được đặt trong khu 12 tòa nhà, với hơn 20 thư viện, trong đó đáng chú ý nhất là Thư viện Đại học Shapiro, Thư viện Đại học Hatcher, Thư viện Bộ sưu tập Đặc biệt và Thư viện Khoa học Y tế Taubman .

 

 

Theo Viện Hàn Lâm Khoa Học Sáng Tạo Toàn Cầu ( Wcsa.world)


Theo Van Nguyen ( Biên dịch ) - Ky Luc Viet Nam

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ