[WCSA.WORLD] Hành trình quảng bá các giá trị sáng tạo toàn cầu - Top 100 thư viện lớn nhất trên thế giới-2018 (P.83) Thư viện đại học tổng hợp của Coimbra , Coimbra, Bồ Đào Nha

07-04-2019

(#Kỷ Lục-VietKings) Thư viện tổng hợp Coimbra của đại học Coimbra là thư viện trung tâm của đại học Coimbra, ở Coimbra, Bồ Đào Nha.

 

 

Ngay cả trước năm 1537, khi trường đại học được thành lập ở Coimbra, chuyển sang lần cuối cùng từ Lisbon, một thư viện đã được đưa vào hoạt động trong thành phố. Nó được gọi là Livraria de Estudo (Study Library). Dựa trên bản kiểm kê 1513 và 1532, hơn 120 bản thảo được lưu trữ tại thư viện lúc bấy giờ.

 

 

 

 

Thư viện được chia thành hai tòa nhà:

- Thư viện Joanina (sách trước năm 1800)

- Tòa nhà chính Building mới (New Building, 1962) với hơn một triệu cuốn sách, gần như mọi lĩnh vực có thể nghiên cứu, 4 tầng và rộng hơn 7000 m2.

Thư viện mở cửa hàng ngày từ 9:00 đến 22:45.

 

 

Theo Viện Hàn Lâm Khoa Học Sáng Tạo Toàn Cầu (Wcsa.world)


Theo Van Nguyen ( Biên dịch ) - Ky Luc Viet Nam

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ