[WCSA.WORLD] Hành trình quảng bá các giá trị sáng tạo toàn cầu - Top 100 thư viện lớn nhất trên thế giới-2018 (P.86) Thư viện Đại học Freiburg, Đức

10-04-2019

(#Kỷ Lục-VietKings) Thư viện Đại học Freiburg là một thư viện nghiên cứu phục vụ sinh viên và nhân viên của Đại học Freiburg, Đại học Giáo dục Freiburg, Đại học Khoa học Ứng dụng Freiburg và Trường Đại học Khoa học ứng dụng Freiburg. Thư viện cũng mở cho các thành viên quan tâm của công chúng.

 

 

Tòa nhà mới xây dựng này chứa 1.200 gian làm việc trong bốn phòng đọc sách và 500 khu vực làm việc trong phòng dàn xếp. Đồng thời, nó dự kiến ​​sẽ tiết kiệm 60 đến 70% chi phí năng lượng của tòa nhà cũ, khoảng 700.000 Euro mỗi năm.

 

 

 

 

Với lượng hàng tồn kho khoảng 3,6 triệu cuốn, Thư viện Đại học Freiburg là một trong những thư viện lớn nhất ở bang Baden-Württemberg. Trong năm 2007, thư viện có hơn 2 triệu khoản vay mượn sách của khoảng 36.000 người dùng đang hoạt động.

 

 

 Theo Viện Hàn Lâm Khoa Học Sáng Tạo Toàn Cầu (Wcsa.world)


Theo Van Nguyen ( Biên dịch ) - Ky Luc Viet Nam

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ