[WCSA.WORLD] Hành trình quảng bá các giá trị sáng tạo toàn cầu - Top 100 thư viện lớn nhất trên thế giới-2018 (P.90) Thư viện Tiểu bang Nam Úc

14-04-2019

(#Kỷ Lục-VietKings) Thư viện Tiểu bang Nam Úc, nằm trên North Terrace, Adelaide, là thư viện chính thức của bang Úc ở Nam Úc.

 

 

Đây là thư viện nghiên cứu công cộng lớn nhất trong tiểu bang với tập trung vào thông tin Nam Úc và tài liệu tham khảo chung cho mục đích nghiên cứu.

 

 

Thư viện lưu giữ bộ sưu tập 'South Australiana', tài liệu này cho thấy Nam Úc từ khu định cư trước ngày châu Âu cho đến ngày nay. Tài liệu tham khảo có nhiều định dạng từ kỹ thuật số và điện tử đến phim, ghi âm, chụp ảnh, video và vi phim.

 

 

Tòa nhà nay được biết đến với cái tên Mortlock Wing đã được khai trương vào ngày 18 tháng 12 năm 1884 dưới dạng Thư viện Công cộng, Bảo tàng và Phòng trưng bày Nghệ thuật cho thuộc địa của Nam Úc với 23.000 cuốn sách và đội ngũ nhân viên chỉ có ba người.

 

 

Theo Viện Hàn Lâm Khoa Học Sáng Tạo Toàn Cầu ( Wcsa.world) 

 

Theo Van Nguyen ( Biên dịch ) - Ky Luc Viet Nam

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ