[WCSA.WORLD] Hành trình quảng bá các giá trị sáng tạo toàn cầu - Top 100 thư viện lớn nhất trên thế giới-2018 (P.92) Thư viện Đại học Cornell, Hoa Kỳ

16-04-2019

(#Kỷ Lục-VietKings) Thư viện Đại học Cornell là hệ thống thư viện của Đại học Cornell. Tính đến năm 2014, nó có trên 8 triệu bản in và hơn một triệu cuốn sách điện tử. Hơn 90 phần trăm trong số 120.000 tạp chí định kỳ hiện tại của nó có trên mạng.

 

 

Nó có 8,5 triệu bộ phim vi mô và vi phim, hơn 71.000 feet khối (2,000 m 3) bản thảo, và gần 500.000 vật liệu khác, bao gồm hình ảnh động, đĩa DVD, bản ghi âm và các tập tin máy tính trong bộ sưu tập của nó, ngoài tài nguyên kỹ thuật số phong phú và Văn phòng Đại học. Đây là thư viện lớn thứ 16 ở Bắc Mỹ, được xếp theo số lượng tập.

 

 

Ban đầu, hệ thống là một tập hợp của 18.000 khối lượng lưu trữ tại Morrill Hall. Daniel Willard Fiske, quản thủ thư viện đầu tiên của Cornell, đã cống hiến toàn bộ di sản của mình cho trường đại học khi ông qua đời, cũng như Tổng thống Andrew Dickson White. Dưới sự hướng dẫn của Fiske, thư viện Cornell giới thiệu một số sáng kiến, bao gồm cả việc cho phép sinh viên đại học duyệt qua sách và kiểm tra chúng.

 

 

Đến năm 1885, thư viện đã lắp đặt đèn điện và ở lại mở cửa 12 giờ mỗi ngày (thay vì chỉ vài giờ mỗi tuần - như hầu hết các thư viện khác ở các trường đại học Hoa Kỳ vào thời điểm đó - chỉ cần đủ thời gian để các giảng viên kiểm tra và trả lại sách) , cho phép sinh viên sử dụng nó như là một thư viện tham khảo.

 

 

Theo Viện Hàn Lâm Khoa Học Sáng Tạo Toàn Cầu ( Wcsa.world)


Theo Van Nguyen ( Biên dịch ) - Ky Luc Viet Nam

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ