[WCSA.WORLD] Hành trình quảng bá các giá trị sáng tạo toàn cầu - Top 100 thư viện lớn nhất trên thế giới-2018 (P.99) Thư viện Đại học Princeton , Hoa Kỳ

23-04-2019

(#Kỷ Lục-VietKings) Thư viện Đại học Princeton là hệ thống thư viện chính của Đại học Princeton. Với trữ lượng hơn 7 triệu cuốn sách, 6 triệu dạng vi mô và 48.000 bàn chân thẳng của bản thảo, nó có trụ sở tại toà nhà Harvey S. Firestone Memorial Library, được đặt tên theo tên của nhà cung cấp lốp Harvey Firestone.

 

 

Thư viện Firestone được mở vào năm 1948, là thư viện đại học lớn đầu tiên của Mỹ được xây dựng sau Chiến tranh thế giới II. Khoảng 1,5 triệu lượng đã được di chuyển trong mùa hè năm 1948 từ East Pyne Hall, cho đến khi đó đã phục vụ như là thư viện chính của trường đại học.

 

 

 

 

Việc xây dựng thư viện đã được mở rộng vào năm 1971 và một lần nữa vào năm 1988 và hiện đã có hơn 70 dặm (110 km) của kệ sách, làm cho Firestone một trong những thư viện mở ngăn xếp lớn nhất trong sự tồn tại. Mặc dù không phải là thư viện đại học lớn nhất trên thế giới, thư viện có nhiều sách cho mỗi sinh viên đăng ký hơn là của bất kỳ trường đại học nào khác ở Hoa Kỳ.

 

 

Theo Viện Hàn Lâm Khoa Học Sáng Tạo Thế Giới ( Worldkings.org) 

 

Van Nguyen ( Biên dịch ) - Ky Luc Viet Nam ( theo Dailymail )

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
VQG Phong Nha
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ