(Worldkings) Top 100 sản phẩm nổi tiếng Đông Nam Á (P38) - Công ty Pataya Food (Thái Lan) và thương hiệu thức ăn đóng hộp Nautilus nổi tiếng hàng đầu Đông Nam Á.

05-02-2019

(Worldkings.org - kyluc.vn) - Pataya Food Industries Limited được thành lập năm 1979 theo nguyên tắc "chất lượng phù hợp đảm bảo thành công". Pataya nổi tiếng với các dòng thực phẩm đóng hộp, điển hình trong đó là nhãn hiệu đồ hộp Nautilus.

 

Sự cống hiến của công ty để đạt được chất lượng cao là điều hiển nhiên ở mọi giai đoạn của quá trình sản xuất và có thể được thể hiện đầy đủ trong các s��n phẩm của mình. Sự cam kết chất lượng này đã được thị trường quốc tế công nhận.

 

 

Pataya Food có bốn trung tâm tiếp thị ở Thái Lan, Việt Nam, Pháp và Trung Quốc. Đây là các kênh phân phối chính cho thương hiệu 'Nautilus' của công ty. Các trung tâm tiếp thị của họ được hỗ trợ đầy đủ bởi các nhà máy sản xuất ở Thái Lan và Việt Nam.

 

 

Ngoài thương hiệu chính là Nautilus, Sea Crown, Mongkut Talay và Lilly, hoạt động kinh doanh OEM của Pataya Food cũng đã phát triển thành việc cung cấp chất lượng sản phẩm tốt nhất. Khách hàng của họ đa dạng và có phân khúc rộng chứ không chỉ tập trung vào một đối tượng cố định. Vì thế sự phát triển của họ là điều sẽ còn gây ng���c nhiên cho chúng ta trong thời gian sắp tới.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới


Thu Phương - Kyluc.vn (nguồn hình : internet) - Nguồn: Liên minh Kỷ lục Thế Giới (worldkings.org)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ