Xem ảnh nhà hàng Alberto Ciarla

06-03-2012


Ngoài cổng nhà hàng. Ảnh:Inthemo.com.
Vật trang trí độc đáo trong phòng ăn.
gẻ
Giá để rượu vang phục vụ kèm thực đơn.
gẻ
Một món ăn của nhà hàng.
Những món ăn có trong thực đơn nhà hàng Alberto Ciarla.
Theo Vnexpress
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ