image not found

[USKINGS] Top 100 Kỷ lục bất biến Hoa Kỳ - P14 - Vườn quốc gia Everglades (Florida) : Khu vực hoang dã nhiệt đới lớn nhất Hoa Kỳ

04-01-2022

uskings.us - kyluc.vn) Vườn quốc gia Everglades bảo vệ phần phía nam của Everglades (nam Tamiami Trail), nhưng chỉ chiếm 20% diện tích gốc của vùng đất ngập nước. Diện tích của vườn quốc gia là 6.105 km² và là một di sản thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 5 của 1469 trang (14685 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ