10 thành phố đông dân nhất thế giới

17-05-2017

Theo thống kê của JM, Thủ đô Tokyo (Nhật Bản) chính là thành phố đông dân nhất thế giới năm 2017. Dân số của thành phố này lên tới 37,2 triệu người.

 

 

1. Thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Dân số: 37,2 triệu người.

1. Thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Dân số: 37,2 triệu người.
 

2. Thủ đô Jakarta, Indonesia. Dân số: 26,06 triệu người.

2. Thủ đô Jakarta, Indonesia. Dân số: 26,06 triệu người.
 
 

3. Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Dân số: 23,9 triệu người.

3. Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Dân số: 23,9 triệu người.

4. Thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Dân số: 22,545 triệu người.

4. Thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Dân số: 22,545 triệu người.

5. Bang Delhi, Ấn Độ. Dân số: 22,24 triệu người.

5. Thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Dân số: 22,24 triệu người.

6. Thủ đô Manila, Philippines. Dân số: 20,76 triệu người.

6. Thủ đô Manila, Philippines. Dân số: 20,76 triệu người.

7. Thành phố Karachi, Pakistan. Dân số: 20,7 triệu người.

7. Thành phố Karachi, Pakistan. Dân số: 20,7 triệu người.

8. Thành phố Sao Paulo, Brazil. Dân số: 20,16 triệu người.

8. Thành phố Sao Paulo, Brazil. Dân số: 20,16 triệu người.

9. Thành phố Mexico, Mexico. Dân số: 20 triệu người.

9. Thành phố Mexico, Mexico. Dân số: 20 triệu người.

10. Thành phố New York, Mỹ. Dân số: 18,5 triệu người.

10. Thành phố New York, Mỹ. Dân số: 18,5 triệu người.
 

Theo Lương Ngọc (Theo JM)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
VQG Phong Nha
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ