21 điểm đến ngoạn mục nhất thế giới năm 2019

29-11-2018

Chuyên trang du lịch National Geographic vừa gợi ý ra 21 điểm đến ngoạn mục nhất thế giới năm 2019. Thành phố Harar (Ethiopia), tỉnh Jujuy (Argentina), Thủ đô Tbilisi (Georgia)… đều nằm trong danh sách này.

1. Thành phố Harar, Ethiopia.

1. Thành phố Harar, Ethiopia.

2. Tỉnh Jujuy, Argentina.

2. Tỉnh Jujuy, Argentina.

3. Thủ đô Tbilisi, Georgia.

3. Thủ đô Tbilisi, Georgia.

4. Thành phố Sydney, Australia.

4. Thành phố Sydney, Australia.

5. Bang Oaxaca, Mexico.

5. Bang Oaxaca, Mexico.

6. Thủ đô Vienna, Áo.

6. Thủ đô Vienna, Áo.

7. North Shore, Hawaii, Mỹ.

7. North Shore, Hawaii, Mỹ.

8. Thành phố Malmo, Thụy Điển.

8. Thành phố Malmo, Thụy Điển.

9. Đường mòn Jordan, Jordan.

9. Đường mòn Jordan, Jordan.

10. Thủ đô Dublin, Cộng hòa Ireland.

10. Thủ đô Dublin, Cộng hòa Ireland.

11. Madagascar.

11. Madagascar.

12. Thủ đô Santiago, Chile.

12. Thủ đô Santiago, Chile.

13. Thủ đô Phnom Penh, Campuchia.

13. Thủ đô Phnom Penh, Campuchia.

14. Thành phố Cleveland, Mỹ.

14. Thành phố Cleveland, Mỹ.

15. Thành phố Tetouan, Morocco.

15. Thành phố Tetouan, Morocco.

16. Vườn quốc gia Seoraksan, Hàn Quốc.

16. Vườn quốc gia Seoraksan, Hàn Quốc.

17. Albania.

17. Albania.

18. Thành phố San Antonio, Mỹ.

18. Thành phố San Antonio, Mỹ.

19. Khu bảo tồn Vườn quốc gia núi Mealy, Canada.

19. Khu bảo tồn Vườn quốc gia núi Mealy, Canada.

20. Tỉnh Friesland, Hà Lan.

20. Tỉnh Friesland, Hà Lan.

21. Vườn quốc gia Ruaha, Tanzania.

21. Vườn quốc gia Ruaha, Tanzania. 

 

Theo Phượng Vũ (theo National Geographic)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ