[Top 100 Viện Nghiên cứu Khoa học nổi tiếng thế giới]-2018 - P.65 Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến JAIST Nhật Bản Nomi, Ishikawa, Nhật Bản

09-12-2018

(#Kỷ Lục-VietKings) Viện Khoa học và Công nghệ tiền tiến Nhật Bản (JAIST) được thành lập năm 1990 là một đại học công lập độc lập thực hiện nghiên cứu và giáo dục sau đại học trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

 

 

 

JAIST bao gồm 3 Trường với các lĩnh vực khoa học - công nghệ sau:

  • Trường Công nghệ thông tin, bắt đầu từ năm 1992, thực hiện nghiên cứu và đào tạo trong các lĩnh vực quan trọng nhất của khoa học và công nghệ thông tin.
  • Trường Khoa học Vật liệu, bắt đầu từ năm 1993, thực hiện nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực vật lý, hoá học, sinh học, và đặc biệt là công nghệ nanô.
  • Trường Khoa học tri thức, bắt đầu từ năm 1998, thực hiện nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực sáng tạo, tổ chức và quản lý tri thức dựa trên sự tích hợp khoa học quản lý, hệ thống tri thức và công nghệ thông tin.

 

 

 

 

JAIST được sự hỗ trợ đặc biệt của Chính phủ Nhận Bản để trở thành một sơ sở nghiên cứu hàng đầu thế giới. Mục tiêu của JAIST là bồi dưỡng chuyên nghiệp với các kiến thức cơ sở và quan tâm rộng để thích ứng với thế giới khoa học công nghệ ngày nay thay đổi vô cùng nhanh chóng. Nhằm mục tiêu đó, sinh viên được khuyến khích học một số môn cơ bản trước khi tham gia nhóm nghiên cứu chuyên môn hoá trong một lĩnh vực riêng. 

 

 

 

 


JAIST có khoảng 150 giáo sư và các nhà nghiên cứu xuất sắc và 150 nhân viên quản lý, thực hiện nghiên cứu và đào tạo cho 700 sinh viên thạc sĩ và 300 sinh viên Tiến sĩ. Cả tiếng Nhật Bản và Anh văn đều có thể sử dụng trong giảng dạy và học tập tại JAIST. 

 

 

 

 

JAIST đang thực hiện chương trình phối hợp đào tạo với ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP Hồ Chí Minh, Viện Công nghệ thông tin trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thông tin cũng như khoa học và công nghệ Nanô. 

 

 

 

 


Theo Vietkings (tổng hợp) - Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings.org) - Nguồn hình internet

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ