Top 100 Viện Nghiên cứu Khoa học nổi tiếng thế giới - P.43. Học viện Công nghệ Tokyo

11-10-2017

(WorldKings.org) Học viện Công nghệ Tokyo (thường gọi tắt là Tokyo Tech, TiTech hay Tokodai), là trường chuyên đào tạo công nghệ và khoa học lớn nhất ở Nhật Bản.

Trường được thành lập năm 1881 ở Tokyo với tên gọi là Trường Dạy nghề Tokyo. Năm 1929, trường được nân cấp thành học viện và từ năm 2004 trường trở thành trường bán công theo luật mới  áp dụng cho tất cả các trường đại học, học viện quốc lập tại Nhật Bản.

 

Học viện Công nghệ Tokyo nhìn từ bên ngoài.

 

Trường này là một thành viên của LAOTSE, một hệ thống các trường đại học hàng đầu ở châu Âu và châu Á trao đổi sinh viên và học giả cao cấp.

 

 

Các viện đào tạo đại học: 

 • Viện Khoa học
 • Viện Kỹ thuật
 • Viện Khoa học sinh vật và Công nghệ sinh học

Các viện nghiên cứu sinh: 

 • Viện Khoa học và Kỹ thuật
 • Viện Khoa học sinh vật và Công nghệ sinh học
 • Viện Khoa học và Kỹ thuật đa ngành
 • Viện Khoa học và Kỹ thuật thông tin
 • Viện Khoa học và Công nghệ chính xác
 • Viện Quản lý Sáng kiến

Các phòng thí nghiệm Nghiên cứu: 

 • Phòng thí nghiệm Tài nguyên hóa chất
 • Phòng thí nghiệm Thông minh và Chính xác
 • Phòng thí nghiệm Kết cấu và Vật liệu
 • Phòng Thí nghiệm các lò phản ứng hạt nhân

 

 


Vietkings (tổng hợp) - Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings.org) - Nguồn hình internet

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
VQG Phong Nha
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ