Top 50 nhà xuất bản lớn nhất thế giới (P.40) - Merriam-Webster, Inc.: Công ty xuất bản từ điển tiếng Anh uy tín nhất Hoa Kỳ

23-02-2021

(kyluc.vn – WorldKings.org) Merriam-Webster, Inc., là một công ty của Mỹ chuyên xuất bản sách tham khảo và đặc biệt nổi tiếng với từ điển.

Năm 1831, George và Charles Merriam thành lập công ty với tên gọi G & C Merriam Co. tại Springfield, Massachusetts. Năm 1843, sau khi Noah Webster, nhà soạn từ điển lừng danh qua đời, công ty đã mua bản quyền cuốn Từ điển tiếng Anh của ông. Tác phẩm này được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1828. Ấn bản thứ hai đã được xuất bản vào năm 1840, và các ấn bản tiếp theo được công ty G & C Merriam Co. xuất bản vào năm 1847 và 1864. Bản sửa đổi năm 1890 được đặt tên là Webster’s International Dictionary và sau đó vào năm 1909, cuốn sách đã được chỉnh lý và đổi tên thành Webster’s New International Dictionary, Second Edition, và vào năm 1961 nó một lần nữa được cải biến và đặt tên là Webster’s Third New International Dictionary.

Từ điển Merriam-Webster bắt đầu được xuất bản dưới dạng điện tử, bao gồm cả đĩa CD-ROM và thiết bị cầm tay, vào những năm 1980. Năm 1996 Merriam-Webster giới thiệu Merriam-Webster OnLine, một trang Web cung cấp các tính năng liên quan đến ngôn ngữ, bao gồm quyền truy cập vào toàn bộ văn bản tra cứu từ ngữ của từ điển Collegiate Dictionary và Collegiate Thesaurus. Năm 2002, Webster’s Third New International Dictionary được cung cấp trực tuyến tại một trang web đăng ký.

Năm 1964, Encyclopædia Britannica, Inc., mua lại Merriam-Webster, Inc., làm công ty con. Công ty lấy tên hiện tại vào năm 1982.

Trong số các từ điển tiếng Anh, nổi tiếng nhất là Webster’s Third New International Dictionary (1961), chứa hơn 476.000 mục từ và cung cấp dữ liệu tra cứu phong phú nhất về tiếng Anh Mỹ hiện có, và ấn bản thứ 11 của từ điển Collegiate Dictionary của Merriam-Webster (2003).

Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings.org)


Mihan - Kyluc.vn (Nguồn: Liên Minh Kỷ Lục Thế Giới (worldkings.org)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ