[WCSA 2019] Hành trình quảng bá các giá trị sáng tạo toàn cầu - Top 50 giải thưởng nổi tiếng trên thế giới (P.14) Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Malcolm Baldrige ( Malcolm Baldrige National Quality Award), Hoa Kỳ

23-05-2019

(#Kỷ Lục-VietKings) Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Malcolm Baldrige công nhận kết quả xuất sắc của các tổ chức của Hoa Kỳ trong lĩnh vực kinh doanh, chăm sóc sức khoẻ, giáo dục và phi lợi nhuận đã đạt được.

 

Giải thưởng Baldrige là sự công nhận chính thức duy nhất về thành tích xuất sắc của cả các tổ chức công cộng và tư nhân của Hoa Kỳ do Tổng thống Hoa Kỳ ban hành. Nó được quản lý bởi Chương trình Cải tiến Hiệu suất Baldrige, do Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST), cơ quan của Bộ Thương mại Hoa Kỳ quản lý và quản lý.

Thành Tích Xuất Sắc Baldrige và giải thưởng liên quan được thiết lập bởi Đạo Luật Cải Thiện Chất Lượng Quốc Gia Malcolm Baldrige năm 1987 (Luật Công 100-107). Chương trình và giải thưởng được đặt tên cho Malcolm Baldrige, người từng là Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ trong chính quyền Reagan.

 

Theo Viện Hàn Lâm Khoa Học Sáng Tạo Toàn Cầu ( Wcsa.world)

 

 


Theo Van Nguyen ( Tổng Hợp ) - Ky Luc Viet Nam

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ