(WCSA) Hành trình quảng bá các giá trị sáng tạo toàn cầu - Top 100 thư viện lớn nhất trên thế giới (P93) - Thư viện công tước Anna Amalia, Đức

13-02-2018

(WCSA.WORLD - Kyluc.vn) Thư viện Công tước Anna Amalia ở Weimar, Thuringia, Đức, có một bộ sưu tập lớn các tài liệu văn học và tài liệu lịch sử của Đức.

Thư viện chứa đựng:

Phòng đọc

1.000.000 sách

2.000 văn bản thời Trung Cổ và đầu hiện đại

600 đăng ký tổ tiên

10.000 bản đồ

4.000 kịch bản âm nhạc

Thư viện nghiên cứu ngày nay có khoảng 850.000 tập với sự tập trung nhấn mạnh vào văn học Đức. Trong số các bộ sưu tập đặc biệt của nó là bộ sưu tập Shakespeare quan trọng của khoảng 10.000 tập, cũng như một cuốn Kinh Thánh thế kỷ 16 liên kết với Martin Luther.

Theo Viện Hàn Lâm Khoa Học Sáng Tạo Toàn Cầu ( Wcsa.world) 


Van Nguyen ( Biên dịch ) - Ky Luc Viet Nam

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
VQG Phong Nha
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ