(WCSA.WORLD) Hành trình quảng bá các giá trị sáng tạo toàn cầu - Top 100 thư viện lớn nhất trên thế giới (P63) - Thư viện Quốc hội, Hoa Kỳ.

14-01-2018

(WCSA.WORLD - Kyluc.vn) Thư viện Quốc hội (LOC) là thư viện nghiên cứu chính thức phục vụ Quốc hội Hoa Kỳ và là thư viện quốc gia của Hoa Kỳ.

Đây là cơ quan văn hoá liên bang lâu đời nhất ở Hoa Kỳ. Thư viện được đặt trong ba tòa nhà trên Đồi Capitol ở Washington, D.C; nó cũng được đặt tại Packard Campus ở Culpeper, Virginia, nơi có Trung tâm Bảo tồn Hình ảnh và Âm thanh Toàn quốc.

Thư viện Quốc hội tuyên bố là thư viện lớn nhất trên thế giới. Bộ sưu tập của nó rất phổ quát, không giới hạn bởi chủ đề, định dạng hoặc ranh giới quốc gia, và bao gồm các tài liệu nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới và trong hơn 450 ngôn ngữ. Hai phần ba số sách mà nó thu thập mỗi năm bằng các ngôn ngữ khác tiếng Anh . '

Theo Viện Hàn Lâm Khoa Học Sáng Tạo Toàn Cầu (Wcsa.world) 


Van Nguyen ( Biên dịch ) - Ky Luc Viet Nam

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
VQG Phong Nha
Bia hơi Hà Nội
Vietjetair
Công viên châu Á
Nissin
Làng sen Việt Nam
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ